شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران
نگاه کارشناس
تقسیم و تسهیم خسارت موتورسواران
*داود میرشکاری

با عنایت به فلسفه تاسیس قانون بیمه اجباری 1395، نگاه نوی قانون گذار و صنعت بیمه بر قضا زدایی وتسهیل پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث و ارائه راهکارهایی در راستای حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی از جمله مواد 34 و تبصره ماده 36 و ماده 46 قانون صدرالذکر تاکید دارد، و همچنین ایجاد تصمیم های لازم و همگرایی فیما بین صنعت بیمه و صندوق تامین خسارتهای بدنی در راستای اجرای بهینه قانون را میتوان از شاخص های اصلی این قانون دانست.

به همین جهت اجرای یک طرح ملی برای پوشش 10 میلیون موتورسوار که عموما از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند با همکاری نزدیک صنعت بیمه و صندوق خسارت های بدنی، با توجه به مبنای قانونی تلاشی در جهت کاهش هزینه های اقتصادی و اجتماعی جامعه است و از این بابت یک ابتکار قابل توجه به حساب می آید.

حال وزارت اقتصاد تصمیم گرفته تا با همکاری بیمه مرکزی در قالب این طرح، جریمه  عدم بهره-مندی اغلب موتورسواران از بیمه شخص ثالث، بخشیده شود که به نظر می تواند انگیزه موثری ایجاد کند تا خلا بیمه بین موتورسواران پوشش داده شود. اگرچه بخشی از در آمدهای صندوق مرتبط با جرایم موضوعه ، کاهش خواهد یافت اما تحت پوشش قرار گرفتن وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه، علاوه بر ارتقای ضریب نفوذ بیمه موجبات تقسیم، تسهیم و انتقال ریسک در صنعت بیمه را فراهم خواهد نمود. اساسا اهمیت صنعت بیمه هم در همین موضوع است چرا که خطرات همیشه وجود دارند و البته خسارت هایی نیز از بابت این خطرات وارد می شود. اما اگر بیمه به عنوان ابزاری برای این پوشش ریسک انتخاب شود می توان امیدوار بود که خسارت به نحوی بین بیمه گذاران تقسیم شده و اثر تخریبی و یکباره آن در طول زمان و بین افراد مختلف تقسیم گردد. به عبارت دیگر با آنکه به صرف اتکای بیمه ای نمی توان از خسارت جلوگیری کرد اما می توان آهنگ جبران خسارت را تا حدود زیادی کنترل کرد تا از یک سو شخص مقصر دچار مشکلات حاد مالی نشود و از دیگر سو، خسارت  دیده هم به حق و حقوق قانونی خود برسد.

نکته دیگری که نباید از آن غافل شد این است که بیمه برای جامعه از دیدگاه های مختلف ارزشمند است اما متاسفانه عموم مردم صرفا هنگامی به ارزش گزاری بیمه می پردازند که خسارتی اتفاق بیفتد و انتظار جبران خسارت از سوی بیمه داشته باشند. اما زمانی که شخص مسبب، بیمه نامه مسئولیت شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری ابتیاع نموده باشد تضمین می کند که خسارت شخص ثالث پرداخت می شود و این امر باعث ایجاد امنیت خاطر به عنوان یک واقعیت غیر قابل اندازه گیری خواهد گردید.

* کارشناس بیمه
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو
نسخه قابل چاپ
کلیه حقوق این پورتال متعلق به شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران می باشد.