شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران
یادداشت کارشناس
ضمانت های اجرایی؛ قانون جدید شخص ثالث
جایگاه «سماد» در مدیریت مالی بخش عمومی
توسعه یافتگی بازار سرمایه با ابزار مشتقه
مرزهای حساس عملکرد در قالب یک طرح بیمه ای
پنجره واحد تجاری در 3 فاز
افزایش تولید صادرات محور با مشوق های مالیاتی
نقش اصلاح قانون مالیات های مستقیم قدمی در رونق اقتصادی
رویکرد اجتماعی در قالب مدیریت بیمه
جایگزین کردن بازار سرمایه به جای بازار پول
مزیت چندگانه تامین مالی از بازار سرمایه در اقتصاد
آسایش و رفاه زیر سایه تدابیر دولت تدبیر و امید
میلاد جنت: واحد نظارتی نوین در مدیریت بیمه مرکزی
توسعه روابط بین المللی از طریق بانک آسیایی
جذب سرمایه خارجی؛ تضمین رشد 8 درصدی
حذف درآمدزایی در خصوصی سازی
 فیروزی کارشناس اقتصادی؛ بهبود نظام خدمت رسانی دولت با تدوین نقشه استعلامات
پرویز خسرو شاهی؛ نجات بیمه توسعه و دی از ورشکستگی در دولت یازدهم
مهدی بیدی ؛واگذاری 100 درصدی به بخش خصوصی واقعی
ملکی، کارشناس حسابداری؛ استفاده حداکثری از منابع موجود با خزانه داری الکترونیک
سیدحسین سلیمی رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران؛ کاهش ریسک با دیپلماسی اقتصادی
1 2
کلیه حقوق این پورتال متعلق به شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران می باشد.